Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Sanat point – Sanatpoint.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. TÜİK Verilerine Göre 2023’te Artan Çocuk İşçiliği Endişe Verici Boyutlara Ulaştı

TÜİK Verilerine Göre 2023’te Artan Çocuk İşçiliği Endişe Verici Boyutlara Ulaştı

haber haber -
39 0

Çocuk İşçiliği Verileri

TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması verilerine göre, 2023 yılında kötüleşen ekonomik koşulların etkisiyle çocuk işçiliğinde artış yaşandı. 15-17 yaş arasındaki çocuklarda işgücüne katılma oranı %22,1, istihdam oranı ise %19,6 olarak gerçekleşti.

Çocuk İşgücü Sayıları

2023 yılında 15-17 yaş arasındaki çocuklarda işgücüne katılma oranının önceki yıllara göre arttığı görüldü. 2021’de %16,4 olan bu oran, 2022’de %18,1’e yükselmişti. 2023 yılında ise 853 bin çocuk işgücünde yer aldı, bunların 759 bini aktif olarak çalıştı.

Cinsiyet ve İşgücüne Katılım

2023’te işgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkek çocuklarda bu oran %32,2 iken kız çocuklarda %11,5 olarak gerçekleşti. Erkek çocuklarda işgücüne katılım oranı geçmiş yıllara göre artarken, kız çocuklarda istikrarlı bir artış gözlenmedi.

İş Kazaları ve Ölümler

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre, 2023 yılında 14 yaş ve altı 22 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 32 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bu durum endişe verici boyutlara ulaşmıştır ve acil önlem alınması gerekmektedir.

İlgili Yazılar