Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır. News Tanıtım

Sanat point – Sanatpoint.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Guncel
  4. »
  5. Teklife İlişkin Kararlar Yürürlüğe Girecek

Teklife İlişkin Kararlar Yürürlüğe Girecek

haber haber -
15 0

Anayasa Mahkemesi Kararına Göre Düzenleme Yapılacak

Teklifle, Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türk Standartları Enstitüsü’nün gelirleri arasında yer alan “genel bütçeden yapılacak Hazine yardımlarına” ilişkin hükmü doğrultusunda düzenlemeye gidilecek.

Türk Standartları Enstitüsü Düzenlemeye Tabi Tutulacak

Bu doğrultuda, Türk Standartları Enstitüsü ile ilgili bazı düzenlemeler Türk Standartları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’a eklenecek.

Özelleştirme İdaresi’ne Yetki Verilecek

Karayolları Trafik Kanunu’nda tanımlanan taşıt ve iş makinelerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde satışının gerçekleştirilmesi için yetki verilecek.

BOTAŞ ve TPAO’ya Yönelik Değişiklikler Olacak

Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, BOTAŞ’ın nakit yönetiminin sağlanması için düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, TPAO’nun ve bağlı ortaklıklarının belli konularda istisna tutulması amaçlanıyor.

Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin Düzenlemeler Yapılacak

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hükme uygun olarak üniversitelere öğretim elemanı kadroları ihdas edilecek.

Kamu İhale Kanunu’nda Değişiklikler Yapılacak

BOTAŞ tarafından yapılacak doğal gaz alımlarına ilişkin olarak Kamu İhale Kanunu’nda değişiklikler yapılacak. Ayrıca, doğal gaz alımlarının piyasa koşulları ve işleyişi çerçevesinde gerçekleşmesi sağlanacak.

Diğer Düzenlemeler

– Deprem bölgesindeki belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalmaması için düzenleme yapılacak.
– Devlet desteklerinin izlenmesi ve denetlenmesi için yeni yönetmelikler yürürlüğe konulacak.
– Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin görev ve sorumlulukları düzenlenecek.
– Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin ihtilafların görüleceği mahkemeler belirlenecek.

İlgili Yazılar